İzmir Amerikan Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans üstü eğitimine ise Sorbonne Üniversitesi’nde Sosyal Mühendislik alanında devam etmiştir.

Yönetim ve Organizasyon doktora derecesi almış olan Cihan; Bilgi, Bahçeşehir ve Yeditepe Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon ile araştırma alanında lisans üstü dersler vermekte ve şirketlere kurum içi konularda eğitmenlik/danışmanlık yapmaktadır. Eğitimlerde uzmanlık alanı yönetsel beceriler, örgütsel davranış, kurum içi iletişim, çatışma çözümü, örgütsel güç ve politika ve pazar araştırmadır.

Pazar araştırma sektöründe uzun süredir araştırmacı olarak hizmet verdikten sonra PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık bünyesinde Genel Müdür olarak araştırma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Ertay Örmen, ACC, SCPC,

Galatasaray Lisesi ve İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitütüsü’nde Finansal Kurumlar Yöneticiliği ihtisası yapmıştır.

Kurumsal hayatına Sabancı Holding başlamış ve holding bünyesinde olan Aksigorta’da devam etmiştir. Daha sonra bankacılık sektöründe okul olarak nitelendirilen İnterbank’a girmiştir. Hazine bölümünde bir süre çalıştıktan sonra bankaya bağlı şirketlerden Türkiye’nin ilk ve tek özel kredi kartı şirketi olan Anadolu Kredi Kartları’nda (AKK) finans müdürü olarak görev yapmıştır. Uzun yıllar AKK’da ust düzey yönetici olarak çalışmış; AKK’nın Türkiye’de ilk ve tek olması nedeniyle TMSF ile Çukurova, Nergis ve Zorlu gruplarının içinde çalışma fırsatı bulmuştur. AKK sonrası kısa bir süre turizm sektöründe kendi işini yapmış. Yoluna özel sektör şirketlerine Yönetim Danışmanlığı yaparak devam etmiştir. TransTürk Holding’den (TTH) gelen teklif üzerine grup şirketlerinden birinin başına geçmiş sonrasında da bir süre holdingin CFO’luğunu yapmıştır.

Sola Unitas Academy’de ACTP programını bitirmiş; Yönetici ve Takım koçluğu eğitimlerini başarı ile tamamlamıştır. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından ACC ünvanına sahip Türkiye’deki sayılı koçlardan biridir.

Danışanlarının kendi hayatlarının kontrolünü kendi ellerine aldıklarında onlarda gördüğü değişimden ve ilerlemeden büyük mutluluk ve keyif almaktadır.

1997 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Amerika’da Boston’da dil eğitimini tamamlamıştır. 1997 – 1998 yılları arasında Financial Times bünyesinde Türkiye’de organize edilen workshopların proje koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

1998 yılında finans sektöründe Egebank’da Management Trainee pozisyonu ile başladığı görevine Bireysel Bankacılık Bölümü’nde devam etmiştir. Devam eden 8 yıl boyunca sırasıyla Alternatif Bank ve Finansbank’da ağırlıklı olarak Genel Müdürlük bünyesinde Alternatif Dağıtım Kanalları’nın satış yöneticisi olarak görev almıştır. 2011 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Organizational Behavior Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans tezini Türkiye, Rusya ve Romanya karşılaştırmalı kurum kültürü ve liderlik tiplerinin kurum performansı ile ilişkisi üzerine yazmıştır.

2016 yılında Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bilim dalında “Kapalı ve Güçlü Ağlara dayalı Sosyal Sermayede Değişim: Türkiye Örgütsel Yaşamında İslami Sosyal Sermayenin Yapısal Evrimi” konulu doktora tezini veren Funda Kılıç’ın akademik araştırma alanını; kurum kültürü, şirket birleşme & devralmalarında çalışan tutumları, insan kaynakları yönetimi, network teori ve girişimcilik konuları oluşturmaktadır.

2015 yılından beri TÜBİTAK TÜSSİDE dış eğitmenlik görevini, 2016 yılından beri İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Girişimcilik Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak akademisyenlik görevini, 2018 yılından beri de İTÜ Çekirdek bünyesinde start upların hızlandırılmış girişimcilik programında mentorlük görevini devam ettirmektedir.

Eda Türetken, 2006’da tamamladığı İTÜ Mühendislik eğitiminin ardından, yüksek lisansa yine İTÜ’de Exec. MBA on Marketing ile devam etmiş ve 2007’de tamamlamıştır. 2009’da İzmir’de bulunduğu dönemde başladığı DEU İngilizce İşletme, Pazarlama Anabilim dalı Doktora öğrenciliğine verdiği bir kaç sene aradan sonra ‘Coaching as a Change Agent’ isimli tezinin araştırma aşamasında devam etmektedir. Çeşitli ortak yazarlı kitapların bölümlerinde ve ortak yazarlı akademik makalelerde araştırma ve araştırdıklarını yazılı olarak aktarma ile de yer almaktadır.

Patron şirketlerinde ‘marketing’ üzerine çeşitli pozisyonlarda koordinasyon görevleri yapmış, ekipler yönetmiştir. Aynı zamanda organizasyon şeması oluşturmaktan, ERP sistemleri kurma ve adapte etmeye kadar, mühendislik alt yapısının sistem bakış açısıyla marketing kökeninin iletişim becerilerini birleştirdiği pozisyonlarla 13 sene kurumsal hayatta yer almıştır.

2014 yılında Erickson International’dan aldığı koçluk eğitimleri ile 2015 yılından bu yana Profesyonel Koç olarak öğrencilerden yöneticilere, ev hanımlarından girişimcilere kadar geniş bir yelpazede ‘insan’ ile aşkla çalışmaktadır.

2018 yılında tüm eğitim ve birikimini bir araya getirdiği İyi’leşme Platformu Eğitim ve Danışmanlık Ltd. isimli bir şirket kurmuş, kurucu koordinatörlüğün yanı sıra koç ve eğitimci olarak da bu yapıda yer almaktadır.

Altınbaş Üniversitesi’nde 2017’de Türkiye’de ilk defa açılan MBA alt derecesi Yönetici Koçluğu ve Mentorluk programına vesile olmuştur. Bu programın hem içerik hem de 40 kişiye yakın misafir hocanın akademik koordinatörüdür. Aynı zamanda Temel Koçluk ve Mentorluk Becerileri derslerinin hocası olarak bulunmaktadır. Yine aynı üniversitede açılan Öğrenci Koçluğu uzaktan eğitim programında ise yine aynı dersleri online olarak vermektedir.

EMCC Türkiye mentorluk projeleri akreditasyonu rolü dışında, senede 2 defa yapılan koçluk ve mentorluk zirvelerinde akreditasyon konulu panellerde moderatör olarak yer almış, bir diğer yandan akademik ve pazar araştırmaları çalışma gruplarında çeşitli projeleri yönetmiştir.

Kürşat Tuncel, 1970 yılında Ankara’da doğmuştur. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye) İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu’nun açmış olduğu yarışma sınavını kazanarak Uzman Yardımcısı olarak meslek hayatına başlamıştır. Kurul bünyesinde Ortaklıklar Finansmanı ve Kurumsal Yatırımcılar Daireleri’nde görev yaparak 1994 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanı olarak atanmıştır. 1996 yılında Kurul’daki görevinin yanısıra Başbakan Başdanışman yardımcısı olarak da görev yapmıştır. Aynı yıl “Risk Sermayesi Finansman Modeli, Türkiye İçin Özgün Bir Model Önerisi” adlı ilk kitabı yayınlanmıştır. Kurul’daki çalışmaları kapsamında Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’na ilişkin ilk yasal düzenlemeleri yürütmüş ve bu konudaki SPK Tebliğ’ini kaleme almıştır. Takiben 1997 yılında “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Türkiye Uygulaması” ve yine aynı yıl içinde bir ortak çalışma olan “Yatırım Fonları ve Türkiye Uygulaması” isimli finans alanındaki kitapları yayınlanmıştır.

1999 yılı başında Avrupa ve Amerika Holding bünyesinde gayrimenkul yatırımları konusunda danışman olarak çalışmaya başlamıştır. 2000 yılında Holding’in iştiraki olan İktisat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın kurucu genel müdürü olmuştur. 2001 yılı başında Doğuş Holding’de danışman olarak göreve başlamış ve akabinde 2001 yılından 2007 yılına kadar Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Garanti GYO) genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Doğuş ve Koray gruplarının ortaklığıyla geliştirilen Evidea projesi Architera’nın en iyi konut projesi ödülünü almıştır. 2001 ve 2002 yıllarında Ekotimes isimli aylık ekonomi dergisinde köşe yazıları yazmıştır. 2002-2008 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yaptığı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin 2002-2003 yıllarında Başkan Yardımcılığı’nı, 2003-2004 yıllarında ise Başkanlığı’nı üstlenmiş ve bu dönemde derneğin yanlızca GYO’ların değil tüm gayrimenkul yatırımcılarının bir platformu olmasına yönelik açılımı gerçekleştirmiştir. 2004-2007 yılları arasında eş zamanlı olarak Doğuş-GE GYO’nun iştiraki olan Romanya merkezli GKY Real Estate Investments S.A.’da icra kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

2008 yılında Standard Ünlü Co. Gayrimenkul Bölüm Direktörü unvanıyla çalışmaya başlamıştır. 2008-2009 döneminde kısmi zamanlı olarak bir İngiliz-Türk ortak gayrimenkul fonu olan Milestone Capital Partners’da icra kurulu danışmanı ve 2009-2010 döneminde ise Turkmall için GYO konusunda danışman olarak görev yapmıştır. 2010 yılı Mayıs’ında Ağaoğlu Şirketler Grubu’na Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmış ve yaklaşık bir milyar dolarlık bir satış bütçesinin sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu dönemde Ali Ağaoğlu’nun bizzat gözüktüğü ve “10 bin peşin daire senin” unutulmaz sloganıyla hatırlanan kampanyayı yönetmiş ve yanlızca üç hafta içerisinde 1.900 konut satarak Türkiye rekoruna imza atan ekibe liderlik etmiştir. Reklam kampanyası Effie pazarlamada etkinlik ödülü almıştır. Capital Dergisi tarafından 2010 yılında Türkiye’nin en iyi 25 pazarlamacısı arasında gösterilmiştir. 2011 başında Ukra İnşaat’ın CEO’su olarak göreve başlamıştır. Bir yıl içerisinde TV reklamları, sponsorluklar ve agresif pazarlama kampanyaları ile Ukra İnşaat’ın satışlarını %200 oranında yükselterek, IPSOS verilerine göre şirketi en bilinen ilk beş inşaat şirketi arasına sokmayı başarmıştır.

Kürşat Tuncel’in 2012 yılında, “Satış Küpü, Günümüzün Pazarlama Stratejileri Işığında Etkili Satış Taktikleri”, 2013 yılında “Y Kuşağı Satıcılar İçin, 140 Karakterde Satış”, 2014 yılında “Satış Performansını Artırmanın En Etkili Yolu; Satış Koçluğu”, 2015 yılında “Profesyonel Gayrimenkul Yatırımı” ve “Kulağına Küpe; Satış ve Başarı Üzerine Denemeler”, 2017 yılında ise “Tek Vuruşta Satış 1, Taktik Satış Becerileri” ve “Tek Vuruşta Satış 2, Temel İkna Stratejileri” isimli kitapları yayınlanmıştır. Tuncel, 2017 yılında University of London’da British Hypnotheraphy Research and Training School tarafından verilen eğitimi tamamlayarak Ericksonian Hypnotheraphy and Counselling Practitioner diploması almıştır. Satış, pazarlama ve gayrimenkul üzerine çok sayıda dergide yüzün üzerinde makalesi yayınlanmıştır. Tuncel, aynı zamanda GYODER Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve SPK gayrimenkul değerleme uzmanlığı, SPK ileri düzey portföy yöneticiliği ve türev araçlar lisanslarına da sahiptir.

1982 İstanbul doğumlu olan Ezgi Uzel Aydınocak, lisans eğitimini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Bölümü’nde tamamladıktan sonra, yüksek lisans eğitimine SUNY Maritime College’ta Uluslararası Taşımacılık Yönetimi Yüksek Lisans Programında devam etmiştir. Bu süreç dahilinde deniz konteyner taşımacılığı yapan bir lojistik firmasında satış danışmanı olarak görev alan Ezgi Uzel Aydınocak, 2007 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak mezun olduğu okulda öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başlamıştır. Ezgi Uzel Aydınocak, 2008 yılında başladığı Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Doktora Programı Pazarlama alanında doktora programını 2013 yılında tamamlamış, aynı yıl Yardımcı Doçent’lik ünvanını alarak Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu’nda göreve başlamıştır. 2017 yılında Pazarlama alanında Doçent’lik ünvanı alan Ezgi Uzel Aydınocak Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Ezgi Uzel Aydınocak Lojistik Yönetimi, Depolama, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Mevzuatı, Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Operasyon Yönetimi ve Proje Yönetimi gibi derslerin yanı sıra halen uzak eğitim sistemi içerisinde SUNY Maritime College için İthalat/İhracat Yönetimi, Mikroekonomiye Giriş, İşletmeye Giriş, Finansal Muhasebe, Ulaştırma İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi, Kar-Zarar Analizi, Tedarik Zinciri Yönetimi, İntermodal Taşımacılık, Kültürlerarası Yönetim, Filo Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Satın Alma ve Tedarikçi İlişkileri gibi çeşitli alanlarda da uzaktan eğitim yoluyla dersler vermektedir.

T.C. Ulaştırma Bakanlığınca ÜDY, ODY, SRC ve TMGD (ADR, RID, IMDG) eğitimleri vermeye yetkili olan Ezgi Uzel Aydınocak, aynı zamanda ADR Konvansiyonu kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı belgesine sahip olup bu alanda sektörel eğitimler ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Doç.Dr. Murat BASKAK, 20.2.1967 İstanbul’da doğmuştur. 1978’de 50. Yıl Süheyla Artam İlkokulu’nu, 1981’de Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nu, 1984’te Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirmiştir. 1988’de İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, 1991’de İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 1991’de aynı programda doktora öğrenimine başlayan BASKAK, “Çok Modelli/Ürünlü Montaj Hatlarının Dengelenmesi İçin Yeni Bir Model ve Çözüm Yöntemi” adlı doktora tezini Mayıs-1998’de sunarak, “Doktor” ünvanını almıştır. 2015 yılında Üretim Yönetimi alanında “Doçent” ünvanını almıştır. İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 1989-1998 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 1998 Aralık ayından bu yana ise aynı bölümde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli zaman aralıklarında toplam 5 yıl bölüm başkan yardımcılığı ve 1 yıl dekan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

2005 yılından beri İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi İTÜSEM’de “Lojistik, Satınalma ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı’nın 2008 yılından beri koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Üretim Planlama ve Kontrol, Bakım Yönetimi, Stok Yönetimi, Depo Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Yeşil ve Tersine Lojistik konularında çalışmaktadır. “Stratejiden Uygulamaya Tesis Tasarımı” ve “Üretim Plânlama ve Kontrol” başlıklı birer kitabı, ulusal ve uluslararası makaleleri ve bildirileri vardır. Çeşitli konularda verdiği eğitim seminerleri ve uygulama projesi çalışmaları olan BASKAK, İngilizce bilmekte olup evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Genel İşletme ve Pazarlama; Pazarlamada İnnovasyon, Bütünleşik Pazarlama İletişimi;Yönetim Stratejileri Geliştirme; Satış ve Satış Yönetimi; Bayii ve Kanal Yönetimi;Liderlik Becerileri Geliştirme Etkin Ekip Yönetimi; Takım Yaratmak; Takımdaşlık, Kurumdaşlık; Reklâmcılık ve Tanıtım; Halkla İlişkiler Stratejileri; İletişim İlkeleri ve Stratejileri Geliştirme konularında uzmanlaşmıştır.

30 yılı aşkın bir süredir; “Uluslararası Eğitim, Özel Eğitim Programları, Geniş Ölçekli Toplantı Organizasyonları, Uluslararası Tanıtım, Ürün/Marka Konumlandırma, Ürün Ulusal/Uluslararası Lansmanı, Uluslararası Şarkı, Karikatür ve Güzellik Yarışmaları”…gibi farklı alanlarda deneyim sahibidir.

Promosyon Müdürlüğü, Pazarlama ve Reklâm Müdürlüğü, Tanıtım Direktörlüğü, Kurumsal İletişim Direktörlüğü, İletişim Danışmanlığı gibi farklı görevlerde ve kurumlarda çalışmasından dolayı Türk tüketici alışkanlıkları ve medyası hakkında geniş bilgi birikimi sahibidir.

Ayrıca, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu için “Türkiye’de Televizyon ve Aile” gibi başarılı araştırma projeleri hazırlamış olup, başkaca proje konuları da; Fizibilite Analizleri ve Pazarlama Stratejilerini Geliştirme, Kültürel Alanların Pazar Araştırmaları, Kurumsal İletişim ve Uluslararası Eğitim Kurumları’nı kapsamaktadır.

1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Şehremini Lisesi ardından Trakya Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Televizyonculuğa öğrencilik yıllarında TRT Tepebaşı stüdyolarında part time çalışarak başlamıştır. TRT’den gelen teklif üzerine TRT spiker ve sunucularından özel sunuculuk dersleri almıştır. Kariyerine spiker olarak devam etmek istemiş ve Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde spikerlik-sunuculuk eğitimi almıştır. Ulusal Kanal’da uzun süre editör-haber spikeri olarak çalışmış, gündüz bültenlerini ve hafta sonu ana haber bültenlerini sunmuştur. Dönem dönem kültür sanat, spor ve politika programları sunmuş, çok sayıda şiir ve belgesel seslendirmiştir. Kendi hazırladığı çevre haberlerinden oluşan YEŞİL BÜLTEN programını TRT 2 için hazırlayıp sunmuştur. SKYTÜRK’te ÇEVRE VE İNSAN, TGRTHABER’de Elit Yaşam programlarını sunmuştur. Best Fm’de kısa bir süre Konuşan Türkiye programı’nın editörü olarak çalışmıştır.

Teklif üzerine Habertürk’e geçerek, kanalda Gece spikeri olarak gece bültenleri ve sabah Gün Başlıyor programlarını sunmuştur.

Sunuculuk dışında çok sayıda belgesel yapım ekibinde ve seslendirme projesinde yer almıştır. Habertürk’ten sonra televizyona ara verip kurumsal çalışma hayatına geçmiş ve Medya ilişkileri ve Reklam Müdürü pozisyonlarında görev almıştır. Medya Mektebi’nde yeni nesil sunuculuk teknikleri ve beden dili üzerine eğitimler almıştır. Basılmak için doğru zamanı bekleyen bir romanı, çok sayıda şiir ve denemeleri bulunmaktadır.

1964 Erzurum doğumlu. Yabancı dil öğretimi lisans mezuniyetinden sonra “Öğrenen örgütler”le ilgili yaptığı doktora teziyle 1999 yılında doktor ünvanını aldı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında eğitim yönetimi, teftiş, planlama ve ekonomisi anabilim dalında profesör oldu. Binlerce lisans, yüzlerce yüksek lisans ve onlarca doktora öğrencisi yetiştirdi. Bu zamana kadar büyük bir holding’in eğitim ve yönetim danışmanlığını yürüttü. Ülkemizin bir çok ilinde sektörel eğitim ve yönetim konularında seminerler verdi, sertifika programlarında eğiticilik yaptı. 3 yıl uzaktan eğitim yoluyla yüksek lisans eğitmenliği yaptı. Farklı üniversitelerde anabilimdalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, dekanlık, rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu. Üniversiteler arası kurul üyeliği yaptı. Fransızca, İngilizce ve orta düzeyde ispanyolca bilmektedir.

Öğrenen örgütler, değişim yönetimi, etkili yönetim ve liderlik, etkili sınıf liderliği ve eğiticilerin eğitimi konularında uzun yıllara dayalı bir birikime sahiptir.