Eğitimler

 • Çatışma Yönetimi
 • İleri Yönetim Becerileri – Yönetilmeden Yönetin
 • Kurum Kültürü Oluşturma
 • Değişim Yönetimi
 • Takım Ruhu Oluşturma – One Team One Goal
 • Etkili Sınıf Yönetimi
 • Eğitimsel Liderlik
 • Eğitim Koçluğu
 • Öğrenen Organizasyonlar
 • Yönetimsel Motivasyon
 • Temel Yönetim Becerileri
 • Şirketlerde Hazine Yönetimi 
 • Temel Muhasebe
 • Temel Finans
 • Finansal Tabloları Okuma ve Yorumlama
 • Finansal Tablo Analizi
 • Makro Ekonomik Göstergeler
 • Vergi Muhasebesi
 • Temel Muhasebe ve Vergi
 • Mali Analiz
 • Pragmatik Satış
 • PRAGMA Prime Yeni Normalde Satış Yöneticileri İçin Satış Takım Koçluğu
 • Pragmatik Marketing Thinking ve Pragmatik Marketing Problem Solving
 • Pragmatik Marketing Metrics – Pragmatik Pazarlama Performansının Sayısal Ölçümü
 • Pragmatik Tahsilat
 • Satışta Pratik Kota Prim
 • Satışta Dinamik Bütçe Kurgusu ile Toparlanma
 • Tek Sayfalık Yönetim Raporları ile 367 (367) Derece Şirket Yönetimi
 • Etkili Satıcı Davranışları
 • Finansal Göstergelerin Yorumlanması
 • Gayrimenkul Broker Eğitimi
 • Gayrimenkul Danışman Eğitimi
 • Gayrimenkul Finansmanı
 • Hipnotik Satış
 • İleri Satış Teknikleri
 • Profesyonel Satış Becerileri
 • Proje Geliştirme, Finans, Pazarlama ve Satış Yönetimi
 • Satış Amaçlı Sosyal Medya Stratejileri
 • Satış Becerileri Eğitimi
 • Satış Ekibi Yönetimi
 • Satış Koçluğu
 • Satış Yönetimi
 • Stratejiden Hedef Belirlemeye
 • Stratejik Pazarlama
 • Stratejik Pazarlama Yönetimi
 • Yeni Müşteri Kazanımı
 • İK Süreçleri 
 • Bordro, Sicil ve Özlük İşleri 
 • Ücret ve Yan Haklar 
 • İşe Alım Mülakat Teknikleri 
 • Performans Değerlendirmesi
 • İş Değerleme ve Ücret 
 • Mavi Yaka Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler
 • Pozitif İletişim ve Beden Dili
 • Diksiyon Eğitimi
 • Etkili İletişim
 • Güzel Konuşma ve Etkileyici İfade Kazanımı
 • İknaya Dayalı İletişim
 • İletişim Becerileri
 • İletişimde Beden Dili
 • Kendimize Değer Yaratalım “İçimize Yolculuğumuz”
 • Kişisel Liderlik – Personal Leadership
 • Pozitif Stres ve Zaman Yönetimi
 • Sözsüz İletişim “Beden Dili”
 • Aile İçi İletişim
 • Topluluk Önünde Konuşma
 • Zaman Yönetimi
 • Bakım Yönetimi
 • Depo ve Malzeme Taşıma Sistemlerinin Yönetimi
 • Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 • Lojistik Mevzuatı
 • Lojistik Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi ve Tedarikçi İlişkileri
 • Stok (Envanter) Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Üretim Planlama ve Kontrol Yaklaşımları
 • Bilişim ve Teknoloji Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Kişisel Verilerin Koruması
 • İş Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku