Akademi

Araştırmalar göstermektedir ki eğitim, çalışan performansına; çalışan performansı ise kurumun karlılığına doğrudan etki eder. Kaliteli iş gücü gözünden kurumun cazibesini arttıran unsurların başında profesyonel gelişim gelir. Kurumsal eğitimler sayesinde çalışanlar ve kurum için yetenek olarak tanımlanan kişileri eğitim, gelişim ve kariyer anlamında olanaklar sağlayarak elde tutmak mümkündür. İşletmelerin karlılığı ise çalışanların performansına bağlıdır.

 

Danışmanlık kapsamında veya sizlerin özel talepleriyle oluşturduğumuz eğitim programlarında PRAGMA, alanında deneyimli eğitmen ve akademisyenlerle birlikte çalışmaktadır. Üniversiteler ve özel eğitim kuruluşlarından aldığımız destekle sizlere özel eğitim programlarımızı yapılandırmaktayız.

 

Eğitimlerimiz sizlerin tercihi doğrultusunda PRAGMA Academy’nin bulunduğu ofis merkezindeki geniş eğitim salonlarında, otellerde veya şirketinizde gerçekleştirilebilmektedir.

Kurumunuza özel eğitimlerin yanı sıra, PRAGMA Academy olarak belli tarihlerde genel katılımlı eğitimler düzenlemekteyiz.  Eğitim bültenizimizden haberdar olmak için lütfen iletişim bilgilerinizi sayfamızdaki iletişim formuna giriniz.

Yönetsel Eğitimler

Yönetici olmak bir bilim olduğu kadar bir sanattır. Yöneticiliğin doğuştan değil de sonradan öğrenilebileceği anlayışıyla yönetsel becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimleri sizlere sunmaktayız. Yönetim ve Organizasyon alanında akademik birikime sahip olan PRAGMA, teorik arka planı ve özel uygulamalarıyla yöneticilik becerilerini kazandırıcı eğitimleri alanında uzman akademisyenler / eğitmenler ile düzenlemektedir. Bu eğitimler arasında temel yönetim becerileri, proje yönetimi, örgütlerde güç ve politika, takım ruhu oluşturma, takım liderliği, kişisel liderlik ve kurum kültürü ve değerler gibi alt başlıklar mevcuttur.

Fonksiyonel Eğitimler

Gelişen iş dünyasının dinamiklerini takip etmek, mevcut değişikliklere uyum sağlamak ve verimliliğinizi arttırmak üzere kurum işleyişiyle ilgili temel konularda bilgi sahibi olmak şarttır. Özelikle iş dünyasında yeni giriş yapmış startup’lar ve KOBİ’lerin, temel kurumsal fonksiyonlarını yerine getirmek üzere tasarlanmış eğitim programları, konusunda uzman eğitmenlerce PRAGMA tarafından sizlere sunulur. Bu başlık altında temel kurumsal işleyişlerle ilgili eğitimler mevcuttur. Bunlar İK, Satış & Pazarlama, Şirket Hukuku, İş Etiği ve Finans Yönetimi ile ilgilidir.

Bireysel Gelişim Eğitimleri

Bireyin iş yaşamında olduğu kadar özel hayatında da öğrendiklerini uygulayabileceği kişisel gelişim eğitimleri özellikle iş yaşamının zorlukları karşısında bireyi güçlendiren aktivitelerdir. Bu sebeple son zamanlarda bir trend olan kişisel eğitimler çalışanlar için bir motivasyon aracı olarak hem kişisel hem de kurumsal performansı arttırmaktadır. PRAGMA olarak size sağlanan kişisel eğitimlerden bazıları, duygusal zeka ve etkin iletişim, mindfulness, stres yönetimi, takım oyunculuğu, yaratıcı düşünme ve problem çözümü, motivasyon ve kişisel hedeflerdir.